Jager luôn hỗ trợ bạn

0247 308 8338

Hướng dẫn đấu giá

  • 31/12/2020
  • admin

Chuẩn bị đấu giá trên Jager

– Trước khi bắt đầu đấu giá trên Jager, bạn cần có:

  • Bạn cần phải đăng nhập tài khoản vào website của jager.
  • Giá thầu sẽ được hệ thống tự động tính toán, nếu bạn thấy hợp lý thì nhấn vào Đấu giá ngay, nếu thời gian đếm lùi tới 0 mà không có ai trả giá cao hơn bạn, thì món hàng đó sẽ thuộc về bạn 

Một số lưu ý khi tham gia đấu giá

Khách hàng không thể tự xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng khi đã đấu giá thành công. Tuy nhiên trang Web sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn tiến hành hủy một món hàng trong giỏ hàng, hoặc một món hàng trong đơn hàng duy nhất cho lần đầu tiên. Trường hợp bạn yêu cầu hủy các phiên đấu giá thành công cho những lần tiếp theo, Web sẽ  không hỗ trợ được.

Ngay sau khi bạn đấu giá thành công, món hàng sẽ được tự động cập nhật vào trong giỏ hàng và lưu lại từ 24 đến 48 giờ tùy thuộc vào danh mục hàng hóa. Nếu trong khoảng thời gian trên, bạn không tiến hành hoàn tất đơn hàng, món hàng đó sẽ tự động bị xóa khỏi giỏ hàng. Như vậy, nếu bạn có nhu cầu hủy món hàng trong giỏ hàng cho lần tiếp theo, hãy chờ sau 48 giờ để hệ thống tự động hủy.