Jager luôn hỗ trợ bạn

0247 308 8338

Phương thức thanh toán

  • 31/12/2020
  • Admin

Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau: về số tài khoản CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA SAN XUAT NOI THAT HPL BINH XUYEN - 0361000330559 tại Vietcombank Vĩnh Phúc- Chuyển khoản qua ngân hàng:
Sau khi đặt hàng, khách hàng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của e-jager.com , tại các hệ thống ngân hàng mà e-jager.com  mở tài khoản.
- Thanh toán bằng thẻ ATM/ Thẻ tín dụng:

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho đơn hàng thông qua cổng thanh toán Vietinbank hoặc VNPay liên kết với e-jager.com  với thẻ nội địa ATM hay thẻ tín dụng Visa, MasterCard, Debit, JCB.. Khách hàng nhập các thông tin liên quan: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn vào hệ thống thanh toán bằng thẻ ngân hàng đặt tại website.